Eko-Salmo s.r.o.

Nakladanie s odpadmi - preprava - zneškodňovanie - zhodnotenie - čistenie - zber druhotných surovín - poradenstvo

Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Eko-Salmo s.r.o.
email print
Stredisko Slatinské Lazy

Preprava a zneškodňovanie kvapalných odpadov, nakladanie s tuhými odpadmi

Hlavnou činnosťou strediska Slatinské Lazy je zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov so zameraním na kvapalné odpady. Spoločnosť Eko-Salmo s.r.o. prevádzkuje v blízkosti obce Slatinské Lazy čistiareň odpadových vôd Hydrovit 500 S na zneškodňovanie odpadových vôd, obsahov lapačov tukov, odpadov zo septikov a žúmp a pod. Jedná sa o mechanicko-biologickú čistiareň s vysokou účinnosťou čistenia.Jej maximálna kapacita je 900 m3 za deň, t.j.10,87 l/s.

Služby poskytuje komplexne, teda vrátane prepravy kvapalných odpadov cisternovými sacími vozidlami.

Stredisko sa zaoberá aj nakladaním s tuhými odpadmi, ako sú odpadové obaly, chemikálie, odpadové olejové filtre a pod. V rámci tejto činnosti zabezpečuje pre zákazníkov odber, prepravu a zneškodnenie uvedených druhov odpadov.

Dokumenty, súhlasy, certifikáty:
Osvedčenie o odbornej spôsobilostiOsvedčenie o odbornej spôsobilosti
Súhlas na nakladanie s odpadmiSúhlas na nakladanie a prepravu
Súhlas na prepravuSúhlas na zber olejov
Krajský súhlas na prepravuKrajský súhlas na prepravu
súhlas na zber Súhlas na prepravu
súhlas na zber Detva SSLA nakladanie
súhlas na zber Detva SSLA zhromažďovanie
súhlas na zber Detva SSLA zber
súhlas na zber Detva SSLA zmiešavanie