Eko-Salmo s.r.o.

Nakladanie s odpadmi - preprava - zneškodňovanie - zhodnotenie - čistenie - zber druhotných surovín - poradenstvo

Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Eko-Salmo s.r.o.
email print
budca


Transportation biodegradable waste and animal by-products and their evaluation for biogasOur company works in the operation of "recovery of biodegradable waste and animal by-products" near the village of Budča (District Zvolen) with a capacity of 30,000 tons / year. The produced biogas is burnt in two cogeneration units up to 1 MW of electricity and heat. For more information: www.bioplynbudca.sk.

Documents, approvals, certificates:

Integrované povolenieSúhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Súhlas na prepravuSúhlas na prepravu
Súhlas na prepravuÚradné číslo
Súhlas na prepravuSúhlas na nakladanie s opdadmi, vrátane ich dopravy