Eko-Salmo s.r.o.

Nakladanie s odpadmi - preprava - zneškodňovanie - zhodnotenie - čistenie - zber druhotných surovín - poradenstvo

Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Eko-Salmo s.r.o.
Sídlo spoločnost Eko-Salmo s.r.o.
email print
Eko-Salmo s.r.o.

Obchodné meno: Eko - Salmo s.r.o.

Sídlo: Závodná 8, Bratislava 821 06

IČO: 31 359 647

Zúčtovacie údaje:
Tatrabanka a.s.
2627730137 / 1100
IBAN SK15 1100 0000 0026 2773 0137
2940008001 / 1100
IBAN SK72 1100 0000 0029 4000 8001

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,  Konatelia:  Dr. Jaromír Plch,  Ing. Pavel Zeman

Spoločnosť Eko-Salmo s.r.o. má vybudované strediská so zameraním na:

  1. Nakladanie s odpadmi
  2. Odber a manipulácia - preprava - zneškodňovanie - zhodnotenie
  3. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov metódou solidifikácie a stabilizácie
  4. Čistenie odpadových vôd
  5. Chemicko-fyzikálne zneškodňovanie zaolejovaných vôd, odpadových kvapalín, vrátane kyanidov, kyslých aj alkalických roztokov, koncentrátov z galvanizovní
  6. Zber druhotných surovín - odpadových plastov
  7. Biologická degradácia toxických látok v horninovom prostredí
  8. Konzultačná, poradenská, posudková a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia
Spoločnosť Eko-Salmo s.r.o. vykonáva v súvislosti s nakladaním s odpadmi poradenskú a konzultačnú činnosť, s ktorou súvisí vypracovanie dokladov v súlade so zákonmi platnými v oblasti odpadového hospodárstva, ako je havarijný plán, program odpadového hospodárstva a podobne.