Eko-Salmo s.r.o.

Nakladanie s odpadmi - preprava - zneškodňovanie - zhodnotenie - čistenie - zber druhotných surovín - poradenstvo

Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Eko-Salmo s.r.o.
email print
Sídlo spoločnosti

Osobitné a zahraničné obchodné prípady

Zabezpečujeme riešenie odpadov (manipulácia - preprava - zneškodnenie), ktoré nie je možné zneškodňovať na území SR ako napr. odpady s obsahom PCB, aromatické amíny a pod.

Dokumenty, súhlasy, certifikáty:
Súbor PDF na stiahnutieZákladné dokumenty
Súbor PDF na stiahnutie Certifikát EN ISO 14001
Súbor PDF na stiahnutie Potvrdenie o registrácii na zber a prepravu odpadov Súbor PDF na stiahnutie ÚVO vyjadrenie 2014 Súbor PDF na stiahnutie Registrácia